XV Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Rzeszowskiego

XV Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Rzeszowskiego

Konkurs ten odbywał się pod patronatem Starosty Rzeszowskiego, p. Józefa Jodłowskiego. Udział do konkursu zgłosiły następujące szkoły: Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim, Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie oraz Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie. Wszystkich uczestników konkursu było 24 ( po sześciu uczniów z każdej szkoły).

O godzinie 11:00 rozpoczął się test, który trwał 60 minut. Uczniowie zmagali się z rozumieniem tekstu słuchanego ( dwa zadania), rozumieniem tekstu czytanego ( dwa zadania również) oraz mieli do rozwiązania ćwiczenia ze znajomości środków językowych, które obejmowały zadania ze słowotwórstwa, gramatyki oraz wiadomości leksykalnych.

Po upływie wymaganego czasu, jury konkursowe, składające się z nauczycieli języka angielskiego przybyłych z uczniami na konkurs, przystąpiło do poprawiania testów.

Okazało się, że miejsce pierwsze było bezdyskusyjne, zaś o drugie i trzecie, musiało powalczyć dwóch uczniów: Patrycja Dudek – uczennica Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie i uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie Michał Pyra.

Ostatecznie po dogrywce, laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Kajetan Blama – uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie

II miejsce – Patrycja Dudek – uczennica Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie,

III miejsce – Michał Pyra – uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się z udziałem Wicestarosty Rzeszowskiego – Pana Marka Sitarza, który przybył na galę konkursową do Liceum, aby pogratulować wszystkim uczestnikom wspaniałych wyników oraz wręczyć wraz z Panią Dyrektor Liceum Elżbietą Klaczak -Łach laureatom nagrody za zwycięstwo,. Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie za miejsca na podium były bardzo wartościowe, więc było o co walczyć.

Wszyscy uczestnicy, niezależnie od wyniku otrzymali dyplomy za udział.

Panie opiekunki także otrzymały dyplomy z podziękowaniem za przygotowanie uczniów do konkursu i odebrały gratulacje z rąk Wicestarosty Rzeszowskiego, Pana Marka Sitarza.

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują uczestnikom i opiekunom za udział w turnieju i zapraszają do wzięcia udziału w konkursie za rok. Słowa podziękowania kierują także dla władz Powiatu Rzeszowskiego za ufundowanie cennych nagród i pomoc w zorganizowaniu konkursu.