XV Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego rozstrzygnięty

XV Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego rozstrzygnięty

Konkurs objęty jest patronatem Starosty Rzeszowskiego – Pana Józefa Jodłowskiego.

Za przebieg zmagań konkursowych odpowiadały nauczycielki języka niemieckiego: Ewa Hadam, Monika Rząsa oraz Beata Trzyna .

Uczestnicy mieli wykazać się znajomością języka niemieckiego w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz struktur leksykalno- gramatycznych. Na rozwiązanie testu przeznaczony był czas – 90 minut.

WYNIKI KONKURSU:

1. Julia Szworst – Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie

2. Agnieszka Kłosowska – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

3. Patrycja Hendzel – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody w postaci urządzeń multimedialnych, które ufundowało Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. Na galę finałową przybył Wicestarosta Powiatu Rzeszowskiego Pan Marek Sitarz, który wraz z Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej, Panią Elżbietą Klaczak-Łach, wręczył dyplomy i nagrody zwycięzcom XV Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego. Zainteresowanie i  wyrównany poziom przygotowania wszystkich uczniów świadczy o tym, że język niemiecki w dalszym ciągu cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkół średnich. Zanim udało się wyłonić zwycięzców, organizatorzy stanęli przed koniecznością zorganizowania dogrywki o dwa czołowe miejsca na podium.

W dobie hegemonii języka angielskiego w polskich szkołach należy uznać taką postawę za przejaw dojrzałości uczniów, którzy zdają sobie sprawę z bliskości granicy polsko – niemieckiej oraz korzyści płynących z władania językami obcymi.