Informacja dla klubów sportowych działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło III edycję Rządowego Programu KLUB adresowanego do klubów sportowych działających co najmniej trzy lata w formie stowarzyszenia i prowadzących szkolenia sportowe skierowane do dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat.

Program KLUB to model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Kwota dofinansowania wynosi dla klubów jednosekcyjnych 10 tysięcy zł, a dla klubów wielosekcyjnych 15 tysięcy zł.

Wnioski do Programu KLUB należy sporządzić na formularzach w systemie elektronicznym oraz w wersji papierowej w terminie do 8 maja 2018 r. i przesłać do Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departamentu Sportu dla Wszystkich , ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa.

 

Szczegółowe informacje o Programie KLUB można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki: https://bip.msit.gov.pl

W załączniku do wykorzystania pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Rządowego Programu KLUB.