"Katyń – ocalić od zapomnienia"

"Katyń – ocalić od zapomnienia"

Uroczystości zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 25 w Rzeszowie rozpoczął montaż słowno – muzyczny wykonaniu uczniów SP-25. Następnie rozpoczął się Koncert chóru Pueri Cantores Resoviensen. Pan Kamil Skiwrut Pełnomocnik Rodzin Katyńskich przybliżył nam postać Oficera Henryka Pisarka został stracony w  Katyniu. Specjalnym gościem, była Pani Jadwiga Kupiszewska – córka zamordowanego w  Katyniu por. B. Marszałka.

Ważne jest, by dziś głośno mówić o zbrodni katyńskiej, żeby zaszczepić młodemu pokoleniu pamięć o tragicznej historii wojny postrzeganej przez pryzmat losów bohatera i  jego najbliższych. Chcemy by pamięć o tej straszliwej zbrodni była żywa w kolejnych pokoleniach Polaków. Obchody upamiętniające zamordowanych w Katyniu przyczyniają się do zbliżenia środowisk samorządowych, edukacyjnych i społeczności lokalnych do podejmowania wspólnych tego typu inicjatyw.