XVIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Patriotyczne Podkarpacie ”

XVIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Patriotyczne Podkarpacie ”

XVIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Patriotyczne Podkarpacie” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbyła się 12.04.2018 r. w dwóch etapach: rano od godz. 8:00 rozpoczął się konkurs muzyczny, a w południe, o godz. 12:00 nastąpił finał, którego głównym punktem było rozdanie nagród i wyróżnień oraz występy artystyczne.

Patronat nad konkursem sprawowali: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Kurator Oświaty, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Radio FARA – Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego –Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie.

Uroczystego otwarcia konkursu w kategorii muzycznej dokonał Pan Marek Sitarz – Wicestarosta Rzeszowski, który, min. wyraził słowa uznania i podziękowania dla organizatorów– Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie za kontynuowanie pięknej inicjatywy jaką jest Wojewódzki Konkurs „Podkarpacka Tęcza. Natomiast uczestnikom konkursu muzycznego i ich opiekunom życzył samych sukcesów.

Galę konkursową prowadziła Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, która oprócz zaprezentowania nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursów, serdecznie powitała zaproszonych gości i wszystkich którzy przybyli na konkurs, a byli to:

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie reprezentowali: Pan Adam Kozak – Naczelnik Wydziału Społeczno – Oświatowego, Pani Elżbieta Kubicka i Pan Marcin Tupaj z Wydziału Społeczno – Oświatowego oraz Pan Michał Łazarów z Wydziału Parku Naukowo-Technologicznego i Promocji oraz Radni Rady Powiatu RzeszowskiegoPan Krzysztof Kędzierski, Pan Jan Sieńko i Pan Aleksander Stochmal.

Ks. Prałat Stanisław Janusz – Dziekan Dekanatu Dynowskiego, a także Pan Marek Jastrzębski – Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Pani Janina Kamińska – Zastępca Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Pan Tomasz Kałamarz.

Miasto Dynów reprezentowali: Pan Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynów, Pani Ewa Hadam – Przewodnicząca Rady Miasta Dynów, Pan Stanisław Tymowicz były Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, a zarazem Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pan Piotr Krupa – Radny Miasta Dynów, Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, właściciel Zakładu Usługowo – Handlowego „KRUPP” z Dynowa, Pani Maria Biernasz – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Dynowie, Pan Jerzy Kołodziej – Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pani Anna Wandas – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie, Pan Adam Sochacki – Kierownik Domu Pogodnej Starości w Dynowie, Pan Krzysztof Strzyż – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Pani Małgorzata Kaczorowska – z Nadleśnictwa Dynów oraz dyrektorzy placówek oświatowych Pogórza Przemysko – Dynowskiego: Pani Elżbieta Klaczak – Łach – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, Pan Józef Stolarczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bachórzu, Pan Zbigniew Walus – Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie, Pan Roman Mryczko – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łubnie. Media reprezentowali Pani Anna Leśniewska z redakcji programów kultury wysokiej i publicystyki z Polskiego Radia „Rzeszów” i ks. Robert Ryba z Radia „Fara” – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach, którym przewodniczyły zespoły jurorskie.

Kategorię muzyczną – gdzie udział wzięło 40 uczestników, oceniali: Pan Jerzy Kołodziej – Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie, Pani Grażyna Malawska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie, Pani Jadwiga Orzechowska – instruktor w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie i Pani Anna Leśniewska z redakcji programów kultury wysokiej i publicystyki Polskiego Radia „Rzeszów”.

Nadesłane najlepsze 102 prace fotograficzne wybierali: Pani Małgorzata Kaczorowska z Nadleśnictwa Dynów, Pani Iwona Zawadzka i Pan Marcin Tupaj ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

Komisja „plastyczna”, miała do oceny twórczość 121 uczestników; zajmowali się tym: Pani Inga Marczyńska – niezwykła artystka, która od wielu lat zajmuje się malarstwem, pisaniem ikon oraz fotografią, Państwo Jolanta Pyś – Miklasz i Janusz Miklasz – właściciele „Galerii na Zabramie” w Dynowie, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie.

Wyniki końcowe:

Kategoria plastyczna

I miejsce:

 • Kamil Nowak – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
 • Izabela Niemiec – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie
 • Anna Pudysz – Szkoła Podstawowa w Dylągowej

II miejsce:

 • Patrycja Lisowska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzyskach
 • Julia Kiełbasa – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
 • Aleksandra Siry – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie

III miejsce

 • Stefan Gaweł – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
 • Aleksandra Maciołek – Szkoła Podstawowa w Łubnie
 • Ewa Rzeszut – Zespół Szkół w Dzikowcu

Wyróżnienia

 • Izabela Toczek – Szkoła Podstawowa w Hłudnie
 • Wiktoria Baran – Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu
 • Magdalena Boroń – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
 • Miłosz Hardulak – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
 • Karol Motyka – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie
 • Aleksandra Ekiert – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie
 • Monika Pyrcz – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
 • Karolina Półchłopek – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie

———————————————————————————————————————————–

Kategoria fotograficzna

I miejsce

 • Kamil Nowak – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

II miejsce

 • Emilia Mikoś – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzyskach
 • Nikola Sawczak – Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu

III miejsce

 • Monika Stępień – Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim
 • Julia Gierula – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
 • Monika Groszek – Liceum Ogólnokształcące w Błażowej

Wyróżnienia

 • Justyna Chmiel – Zespół Szkół w Kańczudze
 • Patrycja Starzak – Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu
 • Witold Ochała – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
 • Michalina Ciesielska – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie
 • Jagoda Radoń – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie
 • Sandra Siwulec – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
 • Martyna Paraniak – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie

———————————————————————————————————————————–

Kategoria muzyczna

Szkoły podstawowe i gimnazja

I miejsce

 • Albert Dańko – Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu

II miejsce

 • Marlena Paraniak – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie

III miejsce

 • Aleksandra Maciołek – Szkoła Podstawowa w Łubnie
 • Joanna Niemiec – Szkoła Podstawowa w Łubnie

Wyróżnienia

 • Dominika Winiarska – Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu
 • Aleksandra Stebnicka – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dubiecku

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce

 • Bartosz Tereszczak – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
 • Piotr Rebizak – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

II miejsce

 • Magdalena Boroń – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
 • Dominik Tudryn – Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

III miejsce

 • Alicja Frańczak – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

Wyróżnienia

 • Julia Gierula – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
 • Anna Samek – Liceum Ogólnokształcące w Błażowej

Każdy uczestnik XVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „Patriotyczne Podkarpacie”, otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przepiękne nagrody ufundowane przez: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Burmistrza Miasta Dynów, Wójta Gminy Dynów, Nadleśnictwo Dynów, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Bank Spółdzielczy w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie, a szkoła (28 szkół) i opiekunowie (45 osób), podziękowania.

Gala konkursowa tradycyjnie rozpoczęła się, odśpiewaniem hymnu imprezy pt.: „Podkarpacie”. W podsumowaniu, zaprezentowała się Szkolna Grupa Artystyczno – Teatralna „ANTRAKT” z programem artystycznym zatytułowanym „Dwa portrety patriotyzmu”, a także z pokazem walca Szkolna Grupa Sportowo – Taneczna „APLAUZ”. Ponadto galę uświetnił występ Ani Dąbrowskiej, m.in. zwyciężczyni Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie, organizowanego przez Fundację Anny Dymnej, wicemistrzyni Europy w kategorii piosenki rozrywkowej i jazzowej, finalistka Krajowych Eliminacji Eurowizji Junior w 2016 roku, laureatka I miejsca na Festiwalu Kultury „Razem we wspólnej Europie” w Monachium, laureatka I miejsca i Grand Prix na Przeglądzie Piosenki Filmowej , zdobywczyni I miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznych w Kielcach, finalistka konkursów wokalnych „Skowroneczek” w Nowym Sączu, „Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu, Międzynarodowego Festiwalu w Koninie.

Jak co roku gali towarzyszyła także bardzo bogata oprawa scenograficzna pod hasłem „Ścieżka Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy…” (znalazły się na niej, m.in. różne portrety Kard. Stefana Wyszyńskiego wraz z cytatami Jego słów na temat Ojczyzny, patriotyzmu, a także pamiątki związane z osobą Kardynała Wyszyńskiego, sztandary szkół noszące Jego Imię i wystawa obrazująca nowoczesny patriotyzm). Ponadto oprawę sceniczną stanowiła wystawa z Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Rzeszowie („Symbole naszej historii, cz. I”, „Sprawiedliwi wśród Narodów świata. Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej w Małopolsce 1939 – 1945”, „Zesłańcy – Sybiracy – Deportowani”, „Krzyk szarego człowieka. Ryszard Siwiec 1909 – 1968”). Część oprawy zajęło zaprezentowanie prac plastycznych i fotograficznych które wpłynęły na konkurs.

Końcowa część konkursu to podziękowania za jego organizację, a przekazali je organizatorom: w imieniu Pana Józefa Jodłowskiego – Starosty Rzeszowskiego i Pana Marka Sitarza – Wicestarosty Rzeszowskiego, Pan Adam Kozak – Naczelnik Wydziału Społeczno – Oświatowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Ks. Prałat Stanisław Janusz – Dziekan Dekanatu Dynowskiego, Pan Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynów, Pan Stanisław Tymowicz i Pan Piotr Krupa ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pan Zbigniew Kowalczyk i Pan Adam Bieleń ze Szkoły Podstawowej w Dydni, placówki zaprzyjaźnionej z Zespołem Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Swoje gratulacje przesłali także: Pan Stanisław Ożóg – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Andrzej Stankiewicz – Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego –Towarzystwo Przyjaciół Dynowa.

Tradycyjnie już przygotowano degustację wyrobów: piekarni Gminnej Spółdzielni „SCH” w Dynowie, Cukierni Elżbiety i Wiesława Dominów z Bachórza, Cukierni „Paula” Elżbiety Piskorek z Dynowa, Zakładów Przetwórstwa Mięsnego „Błażowiak” z Błażowej, piekarni Stanisława i Małgorzaty Krupów z Dynowa. Były też podziękowania od dyrekcji szkoły – za pomoc dla wielu sponsorów oraz zaproszenie do degustacji regionalnych potraw. Jak co roku gala konkursowa została wzbogacona o specjalny poczęstunek proziaki, chleb ze smalcem, masłem czosnkowym przygotowane przez „Karczmę pod Semaforem” z Bachórza i przepyszne pierogi ufundowane przez sponsorów konkursu.

Mamy nadzieję, że kolejny konkurs w przyszłym roku zgromadzi jeszcze większą rzeszę talentów i przysporzy więcej niespodzianek.