Konferencja dotycząca rynku pracy zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Konferencja dotycząca rynku pracy zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Jakie są plany dotyczące dalszej drogi kształcenia młodzieży kończącej gimnazjum, gdzie widzą siebie młodzi ludzie za kilka lat na rynku pracy? Czy ich marzenia są zgodne z oczekiwaniami i wymaganiami pracodawców? Odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie pt.: Preferencje wyboru drogi rozwoju zawodowego w kontekście wymogów rynku pracy w Powiecie Rzeszowskim oraz Gminie Miasto Rzeszów, która odbyła się 23 kwietnia 2018 r. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie.

Patronat honorowy nad konferencją, jak również badaniami przeprowadzonymi przez PUP w Rzeszowie wśród uczniów 3 klas gimnazjum objął Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, który w swoim wystąpieniu szeroko omówił działania Powiatu na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy, wyposażania pracowni placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat i tworzenia nowych kierunków kształcenia, zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy. Podkreślił także rolę Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów – Dworzysko, jako miejsca, w którym w ciągu kilku najbliższych lat powstanie około 3000 nowych miejsc pracy.

Pomimo dobrej sytuacji na rynku pracy, o czym świadczy chociażby najniższa od wielu lat stopa bezrobocia, rynek pracy nie jest wolny od problemów i nie brakuje tematów, nad którymi należy się pochylić, powiedziała biorąca udział w konferencji Ewa Flaszyńska – dyrektor Departamentu Rynku Pracy w MRPiPS. Jednym z nich jest widoczny wśród wielu branż brak fachowców.

Adam Panek – dyrektor PUP w Rzeszowie otwierając konferencję powiedział, że sygnały, od pracodawców, o znacznych trudnościach w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników spowodowały, że końcem 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie rozpoczął realizację badań, których celem było poznanie odpowiedzi na pytanie: Czy w perspektywie kilku, kilkunastu lat rynek pracy będzie mógł się swobodnie rozwijać korzystając z zasobów młodych ludzi, którzy dzisiaj podejmują decyzję o wyborze swojej drogi zawodowej ?

Przeglądając raport z badań można śmiało stwierdzić, iż w zdecydowanej większości zaplanowana przez uczniów ścieżka rozwoju zawodowego odbiega od wskazywanego przez pracodawców zapotrzebowania na pracowników. Prawie połowa (46%) uczniów, z terenu obu badanych powiatów zadeklarowała wybór liceum ogólnokształcącego, jako szkoły, w której planują dalszą edukację. Liceum traktują jako pewnego rodzaju „odskocznię” do nabycia dyplomu magistra czy inżyniera, a także czas, w którym plany zawodowe nabiorą wyraźnych barw. Niepokojącym wydaje się być jednak fakt, iż młodzież dokonując wyborów związanych z przyszłą pracą kieruje się własnym zdaniem, biorąc pod uwagę swoje zainteresowania i marzenia. Tylko 32,5 % badanych uczniów wyraziła gotowość spotkania z doradcą zawodowym. Pozostali nie są zainteresowani otrzymaniem fachowego doradztwa w kwestii zaplanowania własnej ścieżki kariery zawodowej. Czy rzeczywiście młodzież tak doskonale przygotowana jest do wejścia na rynek pracy ?

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły niestety nasze obawy co do wiedzy młodzieży, pedagogów oraz rodziców na temat rynku pracy i zmian na nim zachodzących. Dzisiaj nie ulega wątpliwości, że dyplom uczelni nie zawsze otwiera drzwi do kariery. To fach w ręku często staje się podstawą do znalezienia dobrze płatnej pracy.

W konferencji udział wzięli: prof. Aleksander Bobko – senator RP, Krystyna Wróblewska – poseł na sejm RP, Lucyna Sokołowska – Przewodnicząca PRRP, Krzysztof Kaszuba – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Adam Kozak – Naczelnik Wydziału Społeczno-Oświatowego Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Beata Streb – starszy wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Jerzy Cypryś – Wojewódzki Komendant OHP, Regina Chrzanowska – Przewodnicząca Konwentu Dyrektorów PUP Województwa Podkarpackiego, Teresa Huńka – Dyrektor PUP w Tarnobrzegu, Jacek Posłuszny – Dyrektor PUP w Ropczycach, Krzysztof Kędzierski – Radny Powiatu Rzeszowskiego, ponadto pracodawcy, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie byłych szkół gimnazjalnych, branżowych i średnich technicznych z terenu powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszów.