KONWENT W SPRAWIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

KONWENT W SPRAWIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Celem spotkania było omówienie założeń projektu nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Gościem specjalnym był Grzegorz Kubalski –  Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich. W spotkaniu uczestniczył również Adam Panek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Kamila Piech – Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, Zbigniew Kozak – Dyrektor Departamentu Dróg i  Publicznego Transportu Zbiorowego w Urzędzie Marszałkowskim, Piotr Klimczak – Wiceprezes Zarządu PKS w Rzeszowie S.A. W posiedzeniu, oprócz członków konwentu, wzięli udział pracownicy odpowiedzialni za  wykonywanie zadań z zakresu w/w ustawy.