VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „ Wesołego Alleluja” w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej

VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „ Wesołego Alleluja”  w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej

Tegoroczna międzynarodowa edycja stanowi kontynuację zapoczątkowanego przed dwudziestu laty konkursu gminnego, który był stopniowo rozszerzany do zasięgu rejonowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego.

Przedsięwzięcie to zostało objęte honorowym patronatem przez: Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starostę Rzeszowskiego, Burmistrza Boguchwały, Prezesa Banku Spółdzielczego w Niechobrzu, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale. Podobnie jak w latach poprzednich patronat medialny sprawowało „ Via” Katolickie Radio Rzeszów, które w swojej audycji promowało artystyczne wydarzenie skupiające liczną grupę dzieci i młodzieży.

Od początku istnienia naczelnym celem konkursu jest pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, ukazanie tradycji narodowych związanych ze Świętami Wielkanocnymi, wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich i rodzinnych. Treści te dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkół podstawowych z Polski, Europy i świata przedstawiali w formie kartki świątecznej wykonanej różnorodnymi technikami plastycznymi.

Wszystkie nadesłane prace oceniała powołana przez dyrektora szkoły Jana Fularza komisja konkursowa w składzie:

  • Ewa Śliwa – zastępca Burmistrza Boguchwały – przewodnicząca
  • ks. Mariusz Matuszewski – proboszcz parafii Błędowa Zgłobieńska
  • Barbara Pasierb – prezes Banku Spółdzielczego w Niechobrzu – w zastępstwie Barbara Jurzysta
  • Katarzyna Być – Pracownia Ceramiki i Rękodzieła „ Być” w Woli Zgłobieńskiej
  • S. Ewa Bielecka OV – nauczyciel religii w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej
  • Damian Drąg – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale

Przy wyborze prac komisja zwracała uwagę na zgodność z tematem, przekaz wartości chrześcijańskich i rodzinnych, oryginalność ujęcia, walory artystyczne oraz estetykę wykonania.

Nagrodzono 76 autorów kartek wielkanocnych w trzech kategoriach wiekowych.

Utrzymująca się od lat popularność i zainteresowanie konkursem, zarówno w Polsce jak i poza granicami, sprawia satysfakcję organizatorom. Prace wpływają ze szkół, które biorą udział w kolejnych edycjach. Cieszy również fakt, że corocznie nowe placówki oświatowe i kulturalne dołączają do grona uczestników. Na VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „ Wesołego Alleluja” przyjęto 1238 kartek wielkanocnych ze 176 szkół z Polski i z zagranicy. W budynku szkolnym zorganizowano wystawę nadesłanych prac, które głosiły radość Zmartwychwstania Pana Jezusa, zachwycały bogactwem kolorów, kreatywnością artystyczną i ukazywały tradycje wielkanocne charakterystyczne dla różnych regionów.

Nagrody dla laureatów ufundowano dzięki pomocy, którą okazali: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Gmina Boguchwała, Bank Spółdzielczy w Niechobrzu, Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale.

Dyrektor wraz z gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej dziękuje dzieciom – twórcom prac plastycznych, ich opiekunom, sponsorom oraz wszystkim zaangażowanym w organizację konkursu. Wysiłek wielu osób sprawił, że po raz kolejny udało się zrealizować to wielkanocne artystyczne przedsięwzięcie.

 

Elżbieta Plęs, Beata Fornal, Anna Lewczak – koordynatorzy konkursu