Ważna wizyta wicepremier Beaty Szydło

Ważna wizyta wicepremier Beaty Szydło

„Zawsze powtarzam, dzieci to nie koszt, ale inwestycja w naszą przyszłość” – powiedziała B. Szydło podczas spotkania z mieszkańcami Boguchwały k. Rzeszowa. Tematem spotkania były zrealizowane już oraz planowane programy prorodzinnej i prospołecznej polityki rządu. Gospodarzem tego wydarzenia był Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski.

Omawiając aktualną sytuację w kraju, B. Szydło, często – na zasadzie porównania – odnosiła się do Powiatu Rzeszowskiego.

Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski, tak to komentuje – Cieszę się, że nasz powiat odwiedziła właśnie B. Szydło, osoba tak wyjątkowo pozytywnie kojarzona przez naszych rodaków ze skutecznym wprowadzeniem trudnych, prospołecznych reform. Reform, o których niektórzy mówili, że nie są możliwe do zrealizowania. A przecież tylko dzięki samemu programowi „500 plus” tysiące rodzin w naszym powiecie mogą zapewnić teraz swoim dzieciom godziwe warunki życia, edukacji i wypoczynku.

Z korzyścią dla rodziny i gospodarki

Odnosząc się do programu „500 plus”, B. Szydło powiedziała: – Krytycy tego projektu mówili: naszego kraju na to nie stać. Udowodniliśmy, że jest to możliwe, o ile podejmie się racjonalne, długo oczekiwane przez obywateli i uzasadnione działania.

Wicepremier zwróciła uwagę na to, że „500 plus” nie tylko poprawiło sytuację rodzin wielodzietnych, ale też ożywiło gospodarkę. Zdecydowanie większy rodzinny budżet przekłada się przecież na większe wydatki m.in. na zakupy dla dzieci, usługi edukacyjne, oraz te związane z wypoczynkiem. Podkreśliła, że z tego wsparcia państwa w samym tylko Powiecie Rzeszowskim może teraz korzystać ok. 20 tys. dzieci.

Środki na ten cel znalazły się m.in. dzięki zdecydowanym działaniom zmierzającym do likwidacji luk w prawie podatkowym, zwłaszcza dotyczącym oszustw związanych z płaceniem podatku VAT. Okazuje się, że projekt takich działań pojawił się już w latach 2005 -2006 (za rządów PiS). – Nie wiem, czy to z powodu czyjegoś zaniedbania, czy też celowo, ale koalicja PO – PSL schowała ten do projekt głęboko do szuflady – mówiła B. Szydło.

Każdy będzie mógł nas rozliczyć

Rząd planuje wdrożyć kolejne prospołeczne projekty. Wśród nich jest m.in. nowa propozycja zapewniająca prawo do wcześniejszej emerytury także dla niepracujących kobiet, które wychowały czworo (i więcej) dzieci. Aktualnie prawo do takiej emerytury przysługuje kobietom, które mają co najmniej 20-letni staż pracy. Oprócz tego, wicepremier wspomniała także o: dotacjach na drogi gminne i powiatowe, program „Mieszkanie plus”, ułatwienia dla studentów oraz reformie wymiaru sprawiedliwości.

Podczas spotkania B. Szydło odpowiadała także na pytania mieszkańców dotyczące m.in.: rolnictwa, kultury ludowej, problemów małych szkół, a także sytuacji gospodarczej Polski na tle kondycji gospodarki światowej.

Zwracając się do mieszkańców, B. Szydło powiedziała: – Przyjechałam tutaj, aby porozmawiać o Polsce. Tak jak i przed wyborami, tak i teraz spotykamy się z naszymi rodakami, aby poznać ich uwagi i opinie. Na tej podstawie przygotowujemy i wdrażamy prospołeczne projekty, z których każdy będzie mógł nas rozliczyć.