Staż zawodowy w Austrii

Staż zawodowy w Austrii

Uczniowie Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. zawód technik żywienia i usług gastronomicznych, zawód kucharz (razem 15 osób) odbywali w kwietniu 2018 r. 4 – tygodniowy staż zawodowy w Austrii. Staż realizowany był w ramach projektu ,,Praktyka zagraniczna szansą zawodową młodzieży” Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W ramach programu kulturowego młodzież brała udział w wycieczce do Wiednia. Młodzież odbywa staż w 15 przedsiębiorstwach w Austrii okolice Klagenfurt am Wörthersee –Österreich. Partnerem po stronie Austrii w projekcie była firma BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH. Celem projektu było wsparcie uczestników w zdobywaniu wiedzy, umiejętności, kwalifikacji zawodowych i przyczynienie się do poznania języka zawodowego niemieckiego oraz angielskiego, a także poznanie obcej kultury, metod i organizacji pracy tak, aby wykorzystać je w polskich realiach.
Młodzież, uczestnicząca w projekcie praktyk zagranicznych otrzymuje nie tylko cenne certyfikaty, ale z pewnością jest także bogatsza o unikalne umiejętności i doświadczenia zawodowe oraz kompetencje społeczne, co zapewni jej po ukończeniu szkoły lepszą pozycję na rynku pracy. Dzięki programowi osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

Anna Kolano

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.