Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych

Czwartkowe uroczystości poprzedziła Msza Święta w intencji zamordowanych, zmarłych i ostatnich żyjących ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych odprawiona w kaplicy cmentarza Wilkowyja w Rzeszowie.

Po okolicznościowym przemówieniu Pani Stanisławy Imiołek – byłej więźniarki KL Ravensbruck, KL  Oranienburg, KL Sachsenhausen oraz odczytaniu ostatniego przesłania Śp. Aleksandra Szymańskiego – byłego więźnia KL Auschwitz, KL Manthausen-Gusen ozstał odczytany uroczysty Apel Pamięci . Złożono także wieńce i wiązanki pod Pomnikiem pamięci Ofiar Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych. Powiat Rzeszowski reprezentował Wicestarosta Rzeszowski – Marek Sitarz.

Z okazji czwartkowych uroczystości specjalny program artystyczny przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Ksztalcenia Ustawicznego w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. K. Szymanowskiego w Rzeszowie. 

 

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady został uchwalony przez Sejm w czerwcu 2006 roku, w 66. rocznicę przybycia pierwszego masowego transportu więźniów do KL Auschwitz. 

78. rocznica pierwszego transportu Polaków do Auschwitz 

14 czerwca 1940 r. do KL Auschwitz z więzienia w Tarnowie dotarł pierwszy transport 728 polskich więźniów politycznych. Wśród deportowanych byli m.in. żołnierze kampanii wrześniowej, którzy usiłowali przedrzeć się na Węgry, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci. 

Spośród więźniów z pierwszego transportu wojnę przeżyło 239. Pozostali zginęli w obozie lub ich dalszy los nie jest znany. Obecnie żyje jeden – Kazimierz Albin. W Auschwitz Niemcy uwięzili ok. 150 tys. Polaków. Połowa z nich tam zginęła, a wielu kolejnych po przeniesieniu do innych obozów. 

W pierwszym okresie istnienia obozu więzieni byli głównie Polacy, dla których Niemcy go założyli. W połowie 1942 r. ich liczba zrównała się z Żydami. Od 1943 r. liczba więźniów żydowskich stanowiła już większość. W KL Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 miliona osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. Obóz Auschwitz został wyzwolony 27 stycznia 1945 r. przez Armię Czerwoną.