XXXVIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

XXXVIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

Czerwcowa sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego była sesją absolutoryjną, podczas której oprócz omawiania bieżących spraw Powiatu podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Rzeszowie z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2017. Miała ona wymiar szczególny, ponieważ była to ostatnia sesja absolutoryjna Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018.

Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski przedstawił zebranym kilka najważniejszych informacji dotyczących ubiegłorocznego budżetu. 

Popracie dla Starosty oraz Zarządu przedstawił również Radny Powiatu Rzeszowskiego Antoni Ossoliński odczytując oficjalne pismo klubu Prawa i Sprawiedliwości. Liczne nagrody otrzymywane w ciągu roku, doskonały rozwój Powiatu, oraz ubiegłoroczne osiągnięcia świadczą o niezwykłej pracy jaką Zarząd wraz z całym Powiatem wykonali w ubiegłym roku. 

Po uroczystym przyjęciu uchwały i ogłoszeniu przyznania absolutorium dla Zarządu Powiatu głos ponownie zabrał Starosta Rzeszowski dziękując wszystkim zebranym, a także tym których nie było w obecnej chwili na sali, ponieważ na tego rodzaju sukcesy składa się praca bardzo wielu ludzi tworzących jeden zespół. Dzięki tej wytężonej pracy nasz region jest pozytywnie oceniany, ciągle się rozwija, a my możemy dziś cieszyć się licznymi nagrodami, które otrzymuje Powiat Rzeszowski. Starosta Rzeszowski wyraził nadzieję, iż po zbliżających się w tym roku wyborach samorządowych spotkają się ponownie w jak najwiekszym gronie, aby to doświadczenie, zdobywane przez lata móc nadal wykorzystywać w pracy na rzecz wszystkich mieszkańców powiatu.

Głos zabrał również obecny na sesji Poseł do Parlamentu Europejskiego Stanisław Ożóg . Wyraził swoje najszczersze gratulacje dla Zarządu z okazji otrzymania absolutorium. Na ten sukces przyczynili się wszyscy zaangażowani, a zgoda panująca w Radzie daje efekty.