Staże zawodowe w Hiszpanii

Staże zawodowe w Hiszpanii

W dniach od 05.05.2018 r. do 02.06.2018 r. 27 uczniów (15 uczniów w zawodzie Technik Informatyk i 12 w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych) brało udział w 4 – tygodniowym stażu zawodowym. Staż odbywał się w Hiszpanii w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus + Sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Po zakończeniu praktyk uczestnicy projektu otrzymali:

  • certyfikaty wystawiane przez instytucje wysyłającą i przyjmującą z  potwierdzeniem zdobytych umiejętności,=
  • dokument Europass Mobilność,
  • certyfikaty   ukończenia kursów przygotowawczych w Polsce wystawione przez realizatora zajęć.

Uczniowie w zawodzie technik informatyk pracowali w Maladze u hiszpańskich pracodawców i wykonywali prace zgodnie z profilem firmy, w której pracowali, np. montowanie części urządzeń elektronicznych, obróbka i przygotowanie zdjęć do sklepu internetowego, itp. Młodzież w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zaś zdobywała doświadczenie zawodowe w uroczych nadmorskich kafejkach i restauracjach w Torremolinos. Uczniowie kształtowali swoje kompetencje językowe na kursie języka hiszpańskiego oraz podczas praktyk, używając języka zawodowego angielskiego i hiszpańskiego. Rozwijali również swoje kompetencje społeczne i kulturowe poprzez obserwacje zwyczajów, kultury i sposobu bycia ludzi innych nacji. Uczniowie podczas pobytu na stażu uczestniczyli w wycieczce do Malagii, Granady i na Gibraltar.

Młodzież, uczestnicząca w projekcie praktyk zagranicznych otrzymuje nie tylko cenne certyfikaty, ale z pewnością jest także bogatsza o unikalne umiejętności i doświadczenia zawodowe oraz kompetencje społeczne, co zapewni jej po ukończeniu szkoły lepszą pozycję na rynku pracy. Dzięki programowi osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

 

 

Anna Kolano

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.