Przebudowa drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Małopolski – Wysoka Głogowska – Jasionka

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Małopolski – Wysoka Głogowska – Jasionka

W dniu 02.10.2018 r. w Wysokiej Głogowskiej nastąpiło przekazanie placu budowy oraz dokumentacji inwestycyjnej dla zadania pn.:

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Małopolski – Wysoka Głogowska – Jasionka w km od 1+060 do 8+670."

W spotkaniu uczestniczyła P. Lucyna Sokołowska Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego oraz P. Marek Radion Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie.