Obóz wędrowny polsko-słowackiej grupy młodzieży w Bieszczadach.

Obóz wędrowny polsko-słowackiej grupy młodzieży w Bieszczadach.

 

W dniach 13-15 maja 2019 odbył się 3 dniowy obóz wędrowny polsko-słowackiej grupy młodzieży po Bieszczadach w ramach Projektu INT/EK/KAR/1/II/A/0102 pn. „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza wśród młodzieży”. Celem projektu był wzrost świadomości walorów przyrodniczych i wzbudzenie w młodych ludziach potrzeby obcowania ze środowiskiem naturalnym obszarów pogranicza; jak również nawiązanie przyjacielskich stosunków pomiędzy polska i słowacką młodzieżą. W wycieczce tym razem udział wzięło 8 uczniów Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie oraz 11 uczniów szkoły średniej ze Svidnika na Słowacji wraz z opiekunami, przewodnikiem oraz słowackim koordynatorem projektu. Uczestnicy przeszli kilka odcinków Połoniny Wetlińskiej i Caryńskiej, zwiedzili Zaporę Solińską, punkt widokowy w Polańczyku oraz odwiedzono zagrodę żubrów, zorganizowano także wspólne ognisko.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.