Zdalna Szkoła

 

W ramach Projektu Zdalna Szkoła finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Powiat Rzeszowski otrzymał prawie 80 000 zł dofinansowania na zakup laptopów, tabletów, oprogramowania, routerów oraz słuchawek dla uczniów szkół ponadpodstawowych i specjalnych, z przeznaczeniem do nauki zdalnej.

Dzięki współdziałaniu Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Cyfryzacji oraz staraniom resortu cyfryzacji, Komisja Europejska wyraziła zgodę na przeznaczenie zaoszczędzonych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa środków w wysokości 186 mln zł na zakup sprzętu dla szkół, które w związku z COVID-19 przechodziły na kształcenie w formie zdalnej. Od 1 kwietnia br., blisko 2800 gmin i powiatów, podzielonych na 6 kategorii dofinansowania ( do 35 tys. zł, do 45 tys. zł, do 60 tys. zł, do 70 tys. zł, do 80 tys. zł oraz do 100 tys. zł) zależnie od ilości uczniów, mogło wnioskować o środki na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli.

Powiat Rzeszowski złożył wniosek o dofinansowanie w dniu 2 kwietnia br. i po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej zakwalifikował się do dofinansowania.

Dofinansowanie do projektu „Zdalna Szkoła – zakup laptopów, tabletów oraz oprogramowania z przeznaczeniem do nauki zdalnej" pozyskano w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-202

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic  w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu to 79 935,24 zł w tym:

  • 100% dofinansowania z Unii Europejskiej

Okres realizacji projektu: od 21.04.2020 r. do 21.10.2020 r.

Realizator projektu: Powiat Rzeszowski

Grupa docelowa: 7 nauczycieli oraz 28 uczniów ze szkół ponadpodstawowych i specjalnych, pracujących  w trybie nauki zdalnej w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych z powodu zagrożenia wirusem COVID-19.

Sprzęt otrzymały następujące jednostki:

  • Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie – 2 laptopy, 4 tablety,
  • Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie – 7 laptopów, 7 programów MS Office,
  • Zespół Szkól w Tyczynie – 4 laptopy, 4 programy MS Office
  • Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim – 9 laptopów, 1 tablet, 2 programy MS Office,
  • Szkoła Podstawowa Nr 32 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Rzeszowie – 5 laptopów, 3 programy MS Office, 2 routery, 3 słuchawki.

Wsparcie w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zaocznego” umożliwiło szkołom sprawne wdrożenie nauczania zdalnego.