Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, obchodzonego od 2006 r., chciałbym serdecznie podziękować za pracę wszystkich osób zaangażowanych w popularyzowanie tej formy rodzicielstwa, a także za wszystkie działania sprzyjające poprawie losu osieroconych dzieci.

            Wyrazy gorącej wdzięczności należą się przede wszystkim ludziom, którzy ofiarowują tym właśnie odrzuconym dzieciom dom oraz atmosferę rodzinnego ciepła. Osoby te każdego dnia doświadczają tego, jak wielką potęgą jest miłość oraz okazywane zainteresowanie. Dorastanie w takich warunkach jest podstawą tego, by mieć w życiu siłę do pokonywania wszelkich przeciwności oraz spełniania własnych dążeń. Nie sposób zatem przecenić roli, jaką w życiu tych dzieci odgrywają rodziny zastępcze oraz instytucje wspierające.

            Mam nadzieję, że dla wszystkich Państwa decyzja o utworzeniu rodziny zastępczej będzie momentem zwrotnym, który otwiera wiele szans i możliwości na osiągnięcie życiowego spełnienia.

            Życzę wszystkim Państwu, byście nie ustawali w swych zamierzeniach – marzenia nie rodzą się bowiem z lenistwa, obojętności i braku ambicji lecz dzięki konsekwentnemu dążeniu do wyznaczonych sobie celów.

 

Życząc wyłącznie dobrych zdarzeń oraz budujących myśli,

pozostaję z wyrazami szacunku i uznania,

                                                                                                          Józef Jodłowski

                                                                                                      Starosta Rzeszowski

Rzeszów, 30.05.2020 r.