Jest wiele zawodów, które zostały docenione poprzez ustanowienie dedykowanego im święta. Należy do nich również profesja urzędnika służby publicznej – Dzień Służby Publicznej obchodzony jest od 2003 roku i przypada na 23 czerwca.

Dlatego zwracam się do osób, które poświęcają się tej pracy oraz działalności na rzecz naszych społeczności, mieszkańców regionu i kraju. Do grupy tej należą nie tylko urzędnicy państwowi i samorządowi ale również policjanci, strażacy, pracownicy szkół, bibliotek oraz wielu innych instytucji. Osoby te reprezentują sektor publiczny odgrywający szczególną rolę w procesie budowania państwa demokratycznego, przyjaznego obywatelom.

Dziękuję, że z pełnym profesjonalizmem i oddaniem spełniacie się Państwo w zawodzie zaufania publicznego, wykazując się tym samym szeregiem zalet i cnót obywatelskich – pracownicy służby publicznej muszą być bowiem przykładem etycznego postępowania oraz obywatelskiej dojrzałości.

Warte docenienia i dostrzeżenia jest to, że pojmujecie Państwo tę pracę jako służbę naszym mieszkańcom i z determinacją dążycie do zaspokajania ich potrzeb.

Dziękując za wszystkie Państwa wysiłki i starania chciałbym życzyć, by praca w służbie publicznej była zawsze dobrze oceniana i cieszyła się społecznym uznaniem. Niech codzienne zadania wykonywane z sumiennością i oddaniem składają się na wizerunek naszego państwa. Niech umacniają rangę i znaczenie usług publicznych wpływając na rozwój demokracji oraz postęp w sektorze społecznym i gospodarczym.

 

Józef Jodłowski

Starosta Rzeszowski