Władze powiatu wzięły udział w uroczystościach wręczenia świadectw i wyróżnień dla najzdolniejszej młodzieży naszego regionu.

Ten rok szkolny był nietypowy z uwagi na pandemię koronowirusa Cowid-19. Zajęcia w drugim półroczu odbywały się poprzez wideokonferencje. Było to nowe wyzwanie dla uczniów oraz dla nauczycieli. Za ten trud zarówno nauczycielom, jak i uczniom podziękował Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, który wziął udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Wyróżniający się uczniowie tej szkoły, tj. 36 osób ze średnią ocen 4,75 i wyżej, otrzymali z rąk Dyrekcji tej szkoły świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy wzorowego ucznia, listy gratulacyjne dla rodziców oraz nagrody książkowe. Podczas uroczystości pożegnano kilku nauczycieli i pracowników szkoły, którzy przeszli na emeryturę.

Ogółem w szkołach prowadzonych przez Powiat Rzeszowski wydano 2 121 świadectw. Najwięcej absolwentów, bo 105 osób opuściło Zespół Szkół Techniczno- Weterynaryjnych w Trzcianie. W tym roku szkolnym placówki oświatowe prowadzone przez powiat opuściło łącznie 352 absolwentów. Wszystkim uczniom i absolwentom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników w nauce.