Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w związku z licznymi prośbami o przesunięcie terminu składania prac na XX edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Piękno Podkarpacia – 20.lat Podkarpackiej Tęczy” ostateczny termin składania prac zostaje przesunięty na 15 września 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.zsz-dynow.net   lub za pośrednictwem sekretariatu szkoły (odpowiedzialne osoby: dyrektor p. Halina Cygan,  wicedyrektor p. Piotr Zdeb, p. Beata Irzyk, p. Piotr Cygan – telefonicznie (016) 652 10 45) albo mailowo:  dynowzsz@poczta.onet.pl lub zsz1dynow@poczta.onet.pl.