„Sukces bierze się z woli człowieka –

cały tkwi w jego nastawieniu umysłowym.”

 

Dzień 4 lipca upamiętnienia powstanie, w 1895 roku, Międzynarodowego Stowarzyszenia Spółdzielni.

Doceniając rolę i znaczenie naszych lokalnych, spółdzielczych działalności gospodarczych chciałbym podziękować zarządom, a także wszystkim pracownikom tych podmiotów. Odgrywacie Państwo ogromną rolę nie tylko w życiu gospodarczym naszego regionu ale także społecznym i kulturalnym, co zasługuje na szczególną wdzięczność i szacunek. Dbacie Państwo o wyniki finansowe firmy ale także o to, by spółdzielnia realizowała swoją prawdziwą misję na rzecz państwa oraz lokalnych społeczności. Podporządkowujecie tej pracy swoją codzienność. Postawa ta wynika z wartości tkwiących u podstaw człowieczeństwa oraz z obywatelskiej dojrzałości.

Mam nadzieję i tego też życzę, by czas pandemii nie zostawił trwałych śladów w Państwa działalności, a straty finansowe były prawie niezauważalne. Oby dzięki współdziałaniu i kooperatywie, które są wyróżnikiem spółdzielczego biznesu, udało się Państwu przetrwać ten trudny czas. Niech kolejne miesiące będą okresem aktywności nakierowanej na realizację wytyczonych sobie celów. Niech Państwa plany zostaną zrealizowane w całości, a wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele wymaga to wysiłku i starań.

Wierzę, że pokonają Państwo ten kryzys, by nadal współtworzyć naszą powiatową rzeczywistość i współuczestniczyć, równie aktywnie jak do tej pory, w różnorodnych inicjatywach – czego sobie i wszystkim Państwu życzę.

 

 

Józef Jodłowski

Starosta Rzeszowski