Ze względu na panującą pandemię i reżim sanitarny uroczystości odbyły się na placu apelowym przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele służb mundurowych, m.in. gen. bryg. Dariusz Lewandowski, dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, płk Mariusz Stopa – szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, płk Dariusz Słota – dowódca 3. PBOT, a także przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej.

Pan Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski podkreślił zaangażowanie żołnierzy w walce z pandemią oraz pogratulował wszystkim odznaczonym wzorowej służby.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), jako piąty rodzaj sił zbrojnych, zostały powołane 1 stycznia 2017 roku. Ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Żołnierze WOT mają być związani z ludnością i rejonem działań, w którym zabezpieczają obywateli i infrastrukturę. Odciążają od tych zadań jednostki operacyjne, które mogą skupić się na zasadniczych kierunkach obrony. W czasie pokoju zadaniem wojsk OT jest przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych nie zastępuje służb ratowniczych, ale wspiera i uzupełnia ich działania.

Od marca 2017 r. patronem 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej jest płk Łukasz Ciepliński, prezes IV Zarządu WiN, zamordowany 1 marca 1951 r. Brygada otrzymała wówczas nazwę wyróżniającą "Podkarpacka" i przejęła tradycje miejscowego podokręgu i inspektoratów AK oraz okręgu i rejonów WiN.

 

 

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego