„Prawdziwa miłość Ojczyzny to nie tylko piękne, uroczyste deklaracje

ile praktyczna postawa, solidna troska i praca dla wspólnego dobra.”

 

Obchodzony w dniu 31 lipca Dzień Skarbowości – to święto wszystkich urzędników, inspektorów, naczelników i pracowników izb, urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej. 

Składam zatem wyrazy serdecznej wdzięczności za Państwa pracę, która przyjmuje charakter służby dla kraju i jej mieszkańców. Pracownicy administracji skarbowej to ludzie podzielający historycznie sprawdzone, niezniszczalne i proste wartości, takie jak szacunek dla prawa i zasad, które porządkują oraz umożliwiają życie społeczne. Codziennie zdajecie Państwo egzamin z patriotyzmu, który wzywa do uczciwości i troski o budowanie wspólnego dobra.

Życzę, by Państwa zaangażowanie oraz zainteresowanie sprawami publicznymi przyniosło jeszcze wiele pozytywnych rozwiązań o szczególnym znaczeniu społecznym.

Na człowieka składają się wybory i okoliczności – niech więc Państwa praca będzie opowieścią o wspaniałych przykładach służby i odpowiedzialności za kraj oraz jego mieszkańców.

Pozostaję z wyrazami najwyższego szacunku,

 

Józef Jodłowski

Starosta Rzeszowski