Uniwersytet Samorządności

Projekt realizowany jest w ramach koncepcji “Uniwersytetu Samorządności” objętej “Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020” dofinansowanym ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego. Jego celem jest wzrost wiedzy i umiejętności pracy w lokalnym środowisku, dostarczenie odpowiedzi na wiele nurtujących kwestii, wymiany doświadczeń oraz metod pracy i dobrych praktyk.

W ramach projektu, na przełomie sierpnia i września br., odbędzie się cykl szkoleń w formie stacjonarnej (w Domu Kultury w Palikówce, nr 258) oraz zdalnej (za pośrednictwem platformy internetowej).

Zapisy pod nr tel. 17 23 00 200 lub e-mail: sekretariat@gminakrasne.pl

Szkolenia przeprowadzi Fundacja Przestrzeń Lokalna, która specjalizuje się w animacji środowiska lokalnego, prowadzi warsztaty oraz stałą ewaluację działań na rzecz potrzeb edukacyjnych społeczności lokalnych. Jest także operatorem ogólnokrajowych programów grantowych: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Działaj Lokalnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Przypominamy także o obowiązku zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcję rąk w czasie szkoleń.