Powiat Rzeszowski reprezentowali Tomasz Wojton Przewodniczący Rady Powiatu oraz Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski

Obchody rozpoczęły się mszą św. w Kościele Garnizonowym. Następnie uroczystości przeniosły się pod pomnik Józefa Piłsudskiego gdzie odbył się uroczysty apel pamięci wraz z salwą honorową. Uderzono w Dzwon Niepodległości, podniesiono flagę RP na maszt i odśpiewano hymn państwowy.

Szczególnie zasłużone osoby otrzymały pionowy banknot wyemitowany z okazji 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej.

 

Woj.