Udogodnienie dla pacjentów

Udogodnienie dla pacjentów

Zasypianie kierowców podczas jazdy – przyczyną nie jest tylko zwykłe zmęczenie, ale często też choroba określana jako „bezdech senny”, który stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia użytkowników dróg. To poważna choroba dotycząca zwłaszcza kierowców zawodowych. Ta dolegliwość jest przyczyną wielu śmiertelnych wypadków drogowych.

Prowadzenie pojazdu przez osobę z nieleczonym bezdechem sennym może być tak samo niebezpieczne, jak prowadzenie pojazdu przez osobę pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Niemiecka organizacja ADAC od lat analizuje stan zdrowia kierowców, którzy spowodowali wypadki drogowe. Z jej badań wynika, że ponad 40 proc. cierpi na bezdech, czego następstwem jest osłabienie koncentracji i dłuższa reakcja psychomotoryczna. Dlatego – zgodnie z dyrektywą unijną – o od niedawna także w Polsce kierowcy zawodowi objęci zostali badaniami  w kierunku bezdechu.

Obecnie system diagnostyki jest niewydolny, co skutkuje długim okresem oczekiwania na badanie.

– Dlatego, od tego roku działa u nas, w ramach oddziału szpitalnego, nowa, rzadko spotykana na rynku medycznym pracownia badania bezdechu sennego. Miesięcznie przyjmujemy tutaj ok. 20 pacjentów. Mamy bowiem świadomość, że ten, lekceważony często, problem zdrowotny, dotyczy nawet 10 proc. populacji – mówi  Elżbieta Burzyńska, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” w Górnie.

Potrzebna i przydatna oferta

Przy „Sanatorium” działa  dziesięcioosobowa Rada Społeczna jako organ opinający i nadzorujący, pod kierunkiem przewodniczącej, Lucyny Sokołowskiej.

– Cieszy nas to, że oferta  z zakresu zdrowia, skierowana do mieszkańców naszego powiatu i całego regionu, znajduje uznanie, jest potrzebna i przydatna pacjentom. Tym bardziej cenne i ważne jest to, że w Górnie pojawił się kolejny pomysł poszerzający zakres medycznych usług. To, między innymi, takie starania Starostwa przekładają się na społeczne zaufanie – mówi Lucyna Sokołowska, członek zarządu Powiatu Rzeszowskiego.

Od 1999 r. organem założycielskim i nadzorującym „Sanatorium” jest Powiat Rzeszowski.

– Sukces tego ośrodka wynika z faktu, że wdrożono tutaj profesjonalne zasady działania. Nowoczesny sprzęt, szeroka oferta usług medycznych, dostosowana do potrzeb rynku, właściwy nadzór i zarządzanie… To dzięki temu nasza placówka świetnie sobie radzi i skutecznie służy pacjentom  – mówi Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski.

Xxx

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, na przestrzeni ostatnich 20. lat, „przeszedł”  liczne inwestycje, które pozwoliły na rozszerzenie wachlarza świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach kontraktu z NFZ.

W strukturze, wiodącą rolę odgrywa Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc. Ważnym segmentem działalności są też: zakład opiekuńczo – leczniczy dla 135 osób, opieka nad osobami cierpiącymi na chorobę Alzhaimera oraz stacjonarna i domowa opieka hospitacyjna. Przy zakładzie funkcjonują poradnie specjalistyczne: neurologiczna, ginekologiczna, logopedyczna, poradnia gruźlicy i chorób płuc, rehabilitacji wraz z gabinetem fizjoterapii.

(pw)