Powiat Rzeszowski  podczas  uroczystości ku czci  Matki Bożej Rzeszowskiej  reprezentowali Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz, Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Wojton oraz Skarbnik Powiatu Rzeszowskiego Danuta Gargała. W uroczystości uczestniczyli również parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, służb mundurowych, a także mieszkańcy naszego regionu. Sumie Pontyfikalnej przewodniczył bp Krzysztof Chudzio, biskup pomocniczy przemyski. Msze św. koncelebrowali: bp Kazimierz Górny, bp Edward Białogłowski oraz blisko 30 księży diecezjalnych i zakonnych.  Na zakończenie uroczystości Ojciec Rafał Klimas OFM podziękował wielu osobom jak również władzom Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostą Rzeszowskim za wieloletnią współpracę w czasie, gdy był gwardianem, proboszczem i kustoszem.  W  sierpniu br. zastąpił  go o. Bolesław Opaliński OFM.

   Po wieczornej Mszy św. odbył się krótki koncert orkiestry wojskowej 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Następnie wystąpił zespół wokalny Unanime.