,,Przez staże po doświadczenie”

,,Przez staże po doświadczenie”

     Staż zawodowy finasowany był z programu Erazmus plus. Z naszej szkoły 15 uczniów/uczennic wzięło udział w miesięcznym stażu zagranicznym w przedsiębiorstwach w  Austrii w terminie od 07.09.2020r. do 02.10.2020r. Działania projektowe były skierowane do młodzieży z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Informatycznego i Technikum Ekonomicznego. Celem projektu będzie wsparcie uczniów w podnoszeniu wiedzy, kompetencji, umiejętności zawodowych oraz poznanie języka zawodowego niemieckiego, angielskiego obcej kultury metod i organizacji pracy tak, aby wykorzystać je w polskich realiach.    

Działania zrealizowane w projekcie:

– Akcje promujące projekt wśród młodzieży i w środowisku.

– Spotkanie organizacyjne z młodzieżą.

– Kurs języka niemieckiego dla 15 osób.

– Szkolenie BHP dla młodzieży i opiekuna.

– Szkolenie przedmedyczne  dla młodzieży i opiekunów.

– Zajęcia z pedagogiem (Zachowanie się w trudnych sytuacjach, Rozwiązywanie konfliktów, Etyka zawodowa i osobista, Różnice międzykulturowe, Kształcenie właściwej postawy, Wprowadzenie do nawiązywania kontaktów i relacji międzyludzkich, Przełamywanie barier językowo-kulturowych).

– Zajęcia nt. ,,Zapoznanie z podstawowymi wymaganiami stawianymi przez pracodawców z Austrii).

– Zajęcia nt. ,,Zapoznanie z branżą gastronomiczną, informatyczną, ekonomiczną w Austrii”,

– Zajęcia z równości szans.

– Realizacja programu stażu w Austrii.

Po zakończeniu praktyk uczestnicy projektu otrzymali:

  • certyfikaty wystawiane przez instytucje wysyłającą i przyjmującą z  potwierdzeniem zdobytych umiejętności,

  • dokument Europass Mobilność,

  • certyfikaty   ukończenia kursów przygotowawczych w Polsce wystawione przez realizatora zajęć.

Młodzież, uczestnicząca w projekcie praktyk zagranicznych otrzymała nie tylko cenne certyfikaty, ale z pewnością jest także bogatsza o unikalne  umiejętności i doświadczenia zawodowe oraz kompetencje społeczne, co zapewni jej po ukończeniu szkoły lepszą pozycję na rynku pracy. Dzięki programowi Erasmus plus osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

 

Anna Kolano

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.