11 listopada świętowaliśmy 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, którą obchodziliśmy wspólnie. Z oczywistych powodów atmosfera była skromna, ale niezmiennie jak co roku Zarząd Powiatu Rzeszowskiego złożył hołd wszystkim, którym zawdzięczamy niepodległą Polskę. Na Placu Wolności pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego delegacja na czele ze Starostą Rzeszowskim Józefem Jodłowskim, Wicestarostą Rzeszowskim Markiem Sitarzem, Członkiem Zarządu Powiatu Rzeszowskiego Lucyną Sokołowską oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Rzeszowskiego Tomaszem Wojtonem złożyła wieniec.

            W 1795 roku Polska zniknęła z map Europy i świata została podzielona między trzy kraje zaborcze – Rosję, Austrię, Prusy. Ciemiężony przez zaborców naród polski kilkukrotnie zrywał się do walki o wolność. Dopiero po 123 latach zaborów, 11 listopada 1918 roku ogłoszono ustanowienie państwa polskiego w granicach uwzględniających uwarunkowania historyczne. 11 listopada po raz pierwszy został ustanowiony Dniem Niepodległości 23 kwietnia 1937 roku. Następnie został zniesiony ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku. Święto przywrócono w 1989 roku. Na mocy ustawy, od tego czasu Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.