logotyp województwa podkarpackiego

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1237R (109) Wólka Łętowska – Górno w km od 1+300 do 6+653

 

Inwestor: POWIAT RZESZOWSKI

Całkowita wartość zadania: 5 983 405,76 zł

W tym środki zewnętrzne z UE – RPO: 3 548 159,61 zł

Termin realizacji zadania: 07.08.2009 r. – 17.05.2010 r.