Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011

 

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376R (569) Jasionka – Medynia Łańcucka wraz z budową chodnika w km od 1+395 do 5+350

 

Inwestor: POWIAT RZESZOWSKI

Całkowita wartość zadania: 5 529 675,86 zł

W tym środki zewnętrzne z Budżetu Państwa – NPPDL: 2 764 800,00 zł

Termin realizacji zadania: 19.04.2010 r. – 23.04.2010 r.