logotyp województwa podkarpackiego

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404R (586) Lubenia-Siedliska-Tyczyn w km od 0+290 do 4+536 oraz drogi powiatowej Nr 1411R (599) Babica-Lubenia-Błażowa w km od 0+000 do 1+865

Inwestor: POWIAT RZESZOWSKI/POWIAT STRZYŻOWSKI

Całkowita wartość zadania: 11 352 009,42 zł

W tym środki zewnętrzne z UE – RPO: 7 014 406,59 zł

Termin realizacji zadania: 02.07.2009 r. – 17.05.2010 r.