logotyp województwa podkarpackiego

Nazwa zadania:    Przebudowa drogi powiatowej Nr 1408R (542) Niechobrz – Boguchwała 0+000 – 4+558

 

Inwestor: POWIAT RZESZOWSKI/GMINA BOGUCHWAŁA

Całkowita wartość zadania: 6 445 161,91 zł

W tym środki zewnętrzne z UE – RPO: 2 848 412,85 zł

Termin realizacji zadania: 06.10.2009 r. – 31.08.2010 r.