logotyp województwa podkarpackiego

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

ROZBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRNIE

Numer projektu RPPK.05.02.00 -18-58/09

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

 

Oś priorytetowa 5: Infrastruktura publiczna

Działanie 5.2: Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Schemat B Pomoc społeczna

 

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego

www.rpo.podkarpackie.pl

www.si.podkarpackie.pl

 

Beneficjent: Powiat Rzeszowski

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

Telefon: 17 867 14 63

Fax: 17 867 19 80

e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl

www.powiat.rzeszow.pl

 

Całkowita wartość projektu: 3 811 516,17 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 668 061,31 PLN

Wkład własny Powiatu Rzeszowskiego: 1 143 454,86 PLN

Okres realizacji: 2009r. – 2010r.

 

Zakres rzeczowy projektu

W ramach projektu wybudowano dwukondygnacyjny budynek z przewiązką, w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych o powierzchni zabudowy 862,48m2. Obiekt pełni funkcję usługową i przeznaczony jest dla 59 pensjonariuszy.

Na parterze znajduje się 12 pokoi dwuosobowych i 6 jednoosobowych (wszystkie z łazienkami), pokój psychologa, 2 pomieszczenia do rehabilitacji, pokój lekarza, dyżurka pielęgniarek, sala telewizyjna, kuchenka pomocnicza oraz inne pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania placówki.