Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej – zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców.

 

Uchwała do pobrania w załączniku