Placówki lecznicze powszechnej opieki zdrowotnej podlegające Powiatowi Rzeszowskiemu są w gotowości na pierwsze szczepienia mieszkańców. Obecnie szczepionki przyjmuje personel medyczny ZOZ Nr 2 w Rzeszowie oraz SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie.

ZOZ Nr 2 w Rzeszowie otrzymał pozwolenie, aby szczepienia personelu medycznego odbywały się na terenie jego działania, co znacznie usprawni przyjmowanie szczepionki. Od 27 grudnia ubiegłego roku szczepią się medycy z SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie.

Po zaszczepieniu personelu medycznego z lecznic podlegających Powiatowi Rzeszowskiemu, przyjdzie kolej na mieszkańców powiatu. W zależności od dostępności szczepionek, na terenie powiatu wyznaczonych jest 20 punktów, gdzie zainteresowani mogą skorzystać ze szczepień.

Organizacja szczepienia uwzględnia specyfikę populacji ludzkiej. Chodzi w szczególności o środowiska personelu medycznego oraz o miejsca, gdzie odbywa się leczenie, tj. szpitale, domy pomocy społecznej, ZOL-e. W placówkach tych jest duża liczba pacjentów zagrożonych zakażeniem, a ich możliwości zabezpieczania się są zmniejszone. Często bywa, że są to osoby z wieloma jednostkami chorobowymi, w podeszłym wieku, dla których zakażenie może skutkować poważnymi konsekwencjami.

 – Wszystkie działania, które obecnie prowadzimy, mają sprzyjać szybkiemu zaszczepieniu szerokiej populacji mieszkańców. O ile termin producenta zostanie dotrzymany i dotrą do nas szczepionki, to szybko zostaną one rozdysponowane wśród podlagających nam przychodni i ośrodków zdrowia. Mamy nadzieję, że dzięki szczepieniom, po kilku miesiącach będziemy wracać do normalnego życia, co będzie miało wpływ na poprawę gospodarki, a tym samym na polepszenie życia mieszkańców naszego powiatu – mówi Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski.

Od 22 stycznia 2021 roku na szczepienia mogą rejestrować się osoby, które skończyły 70 lat.

Są trzy sposoby zarejestrowania się na szczepienie :

– Bezpłatna całodobowa infolinia 989 – rejestracja osobista lub przez bliską osobę. Wystarczy podać nr pesel oraz nr telefonu komórkowego. Podczas rejestracji wybiera się konkretny termin oraz punkt szczepień, a na podany numer telefonu przychodzi potwierdzenie SMS dot. umówienia wizyty.

– Rejestracja elektroniczna poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl – z tej rejestracji mogą skorzystać osoby posiadające Profil Zaufany. Po wybraniu terminu i punktu szczepień zostaje wysłany SMS z potwierdzeniem rezerwacji, a dzień przed planowanym szczepieniem – SMS z przypomnieniem.

– Kontakt telefoniczny z wybranym punktem szczepień – można wybrać dowolny punkt szczepień  i tam zarejestrować się na szczepienie.

Pod tym linkiem podane są punkty szczepień w jednostkach podlegających ZOZ Nr 2 w Rzeszowie.

https://zoz2.pl/szczepienia-przeciwko-covid-19/

Woj.