Starostwo Powiatowe w Rzeszowie informuje, iż w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem

SARS-CoV-2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa interesantów, jak i pracowników urzędu, od dnia

1 marca 2021 r.

w Wydziale Budownictwa i Architektury obowiązywać będzie 

w y ł ą c z n i e 

obsługa stron po uprzednim zarezerwowaniu terminu wizyty w systemie internetowej rezerwacji, dostępnej pod adresem:

http://kolejka.powiat.rzeszow.pl

Formularz Systemu Kolejkowego aktywny będzie od 22.02.2021 r.

Umawianie wizyt możliwe będzie od 01.03.2021 r.