Rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

Rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

W dniu 31 sierpnia przedstawiciele powiatu rzeszowskiego wzięli udział w uroczystych obchodach związanych z rocznicą powstania NSZZ „Solidarność”. Powiat rzeszowski reprezentowali: Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski, Tomasz Wojton Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego oraz Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski.

W kościele Farnym została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny i tych, którzy oddali za nią życie. Po niej złożono wieńce pod krzyżem misyjnym. Uroczystość była okazją do przypomnienia postaw oraz ideałów Solidarności, które przyświecały Polakom w 1980 roku. Jak każdego roku, powracano myślami do ówczesnej walki w obronie wartości i godności ludzi – do tego, jak rodziła się wolna Polska.

41 lat temu powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, a w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu-Zdroju podpisane zostały Porozumienia Sierpniowe. Szesnaście lat temu Sejm RP ustanowił 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności. Święto bardzo szybko stało się dla Polaków okazją do refleksji, podsumowań i oddania hołdu ludziom, którzy zmienili losy Europy.