XXXII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018- 2023

XXXII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018- 2023

  W poniedziałek 06.09.2021 r. w Sali Sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego, przy ul. Bernardyńskiej w Rzeszowie, odbyła się XXXII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023.

  Pierwszym punktem porządku obrad była informacja Powiatowego Inspektora Epidemiologicznego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. Podczas sesji podjęto między innymi uchwały w sprawie zmiany Statutu SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie oraz uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2021 r. W sesji uczestniczyli m.in. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie Jaromir Ślączka, Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie Mirosław Chmiel, p.o. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Rzeszowie Jacek Górak, Dyrektor SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie Elżbieta Burzyńska oraz Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rzeszowie  Grzegorz Nalepa.

Niebawem, ukaże się relacja z sesji na portalu e-sesja.