12 września w Harcie w gminie Dynów odbyła się uroczystość odsłonięcia Pomnika Upamiętniającego 100. Rocznicę Powstania Warszawskiego. Budowa pomnika to społeczna inicjatywa mieszkańców wsi Harta, Powiat Rzeszowski również wsparł tak szlachetną   inicjatywę.  

Pomnik, ma kształt łuku triumfalnego. Na monumencie znajdują się słowa: LIBERTAS INEASTIMABILIS RES EST, a na drugiej – ten sam, ale w języku polskim- WOLNOŚĆ JEST RZECZĄ BEZCENNĄ.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. św. Mikołaja w Harcie. Następnie uczestnicy przeszli do Domu Strażaka w Harcie, gdzie odczytano apel pamięci, oddano salwę honorową i złożono wiązanki kwiatów.

Uroczystość była również okazją do wręczenia odznaczeń i medali pamiątkowych. W gronie wyróżnionych znalazł się Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

Powiat Rzeszowski reprezentowali Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz oraz Członek Powiatu Rzeszowskiego Jan Sieńko. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, służb mundurowych oraz społeczności lokalnej.