Powstaje film promujący fundusze na wsparcie bezrobotnych

Powstaje film promujący fundusze na wsparcie bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przygotowuje kilkuminutowy film promujący zakładanie przez osoby bezrobotne własnej działalności gospodarczej w oparciu o środki pomocowe. Będzie on prezentowany w listopadzie podczas tegorocznego „Tygodnia przedsiębiorczości”.

W ramach „Tygodnia przedsiębiorczości” z co roku organizowane są  różnego rodzaju inicjatywy wpisujące się w tę tematykę. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie wielokrotnie zapraszał przy tej okazji osoby bezrobotne na spotkania z przedstawicielami ZUS-u, Wydziału ds. ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta i Urzędu Skarbowego celem omówienia zasad ubiegania się o środki na dotacje i wszelkich procedur związanych z założeniem własnej firmy.

Niestety trwająca pandemia koronawirusa i ograniczenia co do zgromadzeń wykluczają obecnie możliwość organizacji „drzwi otwartych”. Tym razem Powiatowy Urząd Pracy zdecydował się na promocję przedsiębiorczości poprzez nakręcenie krótkiego filmu promocyjnego. Będzie on prezentował m.in. młodych przedsiębiorców, którzy dzięki dotacji na udzielenie działalności gospodarczej założyli swoje firmy. Przedstawione zostaną też konkretne propozycje wsparcia dla osób pragnących „przejść na swoje”. Film zostanie przygotowany w atrakcyjnej, teledyskowej formie.

Obecna sytuacja epidemiologiczna wymusza sięgnięcie po nowe formy promocji działań wspierających bezrobotnych. Jestem przekonany, że taki film zachęci wiele osób do aktywności gospodarczej, pokazując przykłady sukcesów osiągniętych dzięki, będącym w dyspozycji PUP w Rzeszowie, środkom przeznaczonym na wspieranie przedsiębiorczości. Dotychczasowe efekty działalności urzędu w tym zakresie są bardzo widoczne – mówi Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

 Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie od ponad 30 lat wspiera lokalny rynek pracy. Dzięki urzędowi z programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  i aktywizacji zawodowej skorzystało prawie 70 tys. osób, a ponad 250 tys. znalazło pracę. Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przeznaczono kwotę blisko 500 mln zł. Dzięki przyznawanym dotacjom na rozpoczęcie działalności gospodarczej od 2010 roku powstało około 2700 nowych firm. Zdecydowana większość z nich utrzymuje się na rynku znacznie dłużej niż wymagany rok, budując własną markę, rozwijając się i tworząc nowe miejsca pracy.

(j)