Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie

W dniu 24 września 2021r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie – w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie – odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie. Powiatowa Rada Rynku Pracy w Rzeszowie jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Rzeszowskiego – Józefa Jodłowskiego, który sprawuje zwierzchnictwo nad Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Posiedzeniu Przewodniczyła Pani Lucyna Sokołowska – Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie rady (przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji pracodawców, organizacji pozarządowej zajmującej się statutowo problematyką rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego) oraz dyrekcja i pracownicy powiatowego urzędu pracy. Rada obradowała i podejmowała uchwały w sprawie umorzenia nienależnie pobranych zasiłków dla bezrobotnych.