Posiedzenie Rady Społecznej przy SP ZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie.

Posiedzenie Rady Społecznej przy SP ZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie.

29.09.2021r. w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium”  im. Jana Pawła II w Górnie. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Lucyna Sokołowska Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego. Rada obradowała i podejmowała uchwały w sprawie: 

  1. Korekty planu inwestycyjnego na 2021 rok;
  2. Korekty planu finansowo- rzeczowego na 2021 rok;
  3. Likwidacji środków trwałych będących na wyposażeniu SP ZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie,
  4. Rozszerzenia działalności – utworzenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SP ZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie,
  5. Rozszerzenia działalności w zakresie utworzenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w SP ZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie,
  6. Zmian w Regulaminie Organizacyjnym SP ZZOZ „Sanatorium” im Jana Pawła II w Górnie – rozszerzenie zakresu działalności o Podstawową Opiekę Zdrowotną i Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną oraz zwiększenie bazy łóżkowej w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.