Jubileusz 40- lecia Federacji Konsumentów w Rzeszowie

Jubileusz 40- lecia Federacji Konsumentów w Rzeszowie

W czwartek 30 września br. w Urban Lab Rzeszów odbył się uroczysty Jubileusz 40-lecia Federacji Konsumentów w Rzeszowie.    

Pani Prezes Ewa Wróblewska na wstępie spotkania przedstawiła przekrojowo historię funkcjonowania Federacji Konsumentów, Odział Rzeszowski jest najstarszy w Polsce.
Do czasu utworzenia stanowiska Rzecznika Konsumentów w powiecie rzeszowskim przez kilka lat Federacja Konsumentów w Rzeszowie realizowała zadania zlecone w postaci pomocy prawnej konsumentów dla mieszkańców powiatu rzeszowskiego. W spotkaniu wziął udział Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów Pan Jacek Świder, który działa na rzecz mieszkańców powiatu rzeszowskiego oraz wyłącznie w sprawach konsumenckich, m.in. w sprawach reklamacji zakupionych towarów, jak również wspiera konsumentów w rozwiazywaniu problemów prawnych związanych z zawieraniem umów.  

Współpraca samorządowa pomiędzy Federacją Konsumentów w Rzeszowie a Powiatem Rzeszowskim układa się wzorowo zdaniem Pani Ewy Wróblewskiej Prezes Oddziału Rzeszowskiego. Zarówno Powiatowy Rzecznik Konsumentów oraz Miejski Rzecznik Konsumentów podkreślili role uzupełnienia, wsparcie i pomoc konsumentom realizowaną przez Rzeczników Konsumentów oraz  Federację Konsumentów w Rzeszowie.

Gratulujemy Federacji Konsumentów w Rzeszowie Jubileuszu i życzymy dalszych sukcesów w podejmowanych działaniach.

Fot. Urban Lab w Rzeszowie