VI Powiatowy Koncert Pieśni Patriotycznych

VI Powiatowy Koncert Pieśni Patriotycznych

Kościół pw. św.  Jana Chrzciciela w Bratkowicach gościł w ostatnią niedzielę znane chóry z naszego regionu. W obecności władz powiatu rzeszowskiego odbył się poruszający koncert upamiętniający odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą odprawił proboszcz Józef Książek. Tuż po niej przybyłych gości przywitał prowadzący koncert Bogdan Wójcik prezes chóru  Resonantae z Bratkowic.  Chór z Bratkowic rozpoczął koncert pieśnią „Bogurodzica” następnie z pieśniami patriotycznymi wystąpiły chóry „Sokół” z Frysztaka, „Deo Cantamus” z Tuczempów, oraz „Risoluto” ze Zgłobnia.

Każdy chór otrzymał pamiątkowe statuetki ufundowane przez Powiat Rzeszowski, które wręczyli artystom: Tomasz Wojton Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego, radni powiatowi Tadeusz Pachorek, Sławomir Miłek oraz wójt gminy Świlcza Adam Dziedzic.

W podniosłej atmosferze koncert zakończyła pieśń Gaude Mater Polonia w wykonaniu wszystkich uczestników koncertu.   

Woj. Fot. Andrzej Bednarz