Powiat Rzeszowski wsparciem dla przyszłych młodych przedsiębiorców

Powiat Rzeszowski wsparciem dla przyszłych młodych przedsiębiorców

Powiat Rzeszowski aktywnie propaguje ideę ducha przedsiębiorczości wśród młodzieży i w środowisku lokalnym, wynikiem tego były współorganizowane w dniu 16 listopada 2021 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie „Warsztaty przedsiębiorczości”. Otwarcia „Warsztatów Przedsiębiorczości” dokonali Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, Pani Halina Cygan dyrektor szkoły, oraz Pani Anna Wajda z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski podziękował, m.in. za zorganizowanie warsztatów i podkreślił jak ważne jest przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy po ukończeniu szkoły. Przedsiębiorczość może być kluczem do sukcesu,  który prawdopodobnie każdy chciałby w swoim życiu osiągnąć, a warsztaty przedsiębiorczości są przewodnikiem do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym, pomagają uczniom przygotować się do wyzwań współczesnego świata. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie i Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie.