Podsumowanie konkursu odbywającego się pod honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego

Podsumowanie konkursu odbywającego się pod honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego

W dniu 18 listopada 2021 r. odbyło się uroczyste podsumowanie II edycji konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży” dla szkół Dekanatu Dynowskiego. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawował Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski oraz Proboszcz Parafii pw. św. Wawrzyńca w Dynowie Ks. Prałat dr Norbert Podhorecki. Powiat Rzeszowski był także jednym z fundatorów nagród.

Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Powiat rzeszowski podczas uroczystości reprezentowała Joanna Nierodap.o. Dyrektora Wydziału Parku Naukowo – Technologicznego i Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

Jury konkursowe obradowało w składzie:

  1. Katarzyna Płodzień – Błażej ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie
  2. Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie
  3. ks. Prałat Marek Wojnarowski – Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa

Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Diecezjalny Konserwator Zabytków, wykładowca WSD w Przemyślu.

  1. Pan Jan KądziołkaKierownik Biura Handlowego i Zastępca Dyrektora ds. Handlowych w Przedsiębiorstwie Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo SA” w Rzeszowie

 

Kategoria I

SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY I-III

I miejsce Wiktoria Wrotniak – Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Kinga Krowiak – Szkoła Podstawowa w Łubnie

II miejsce Szymon Sierant – Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Harcie

Milena Łazor – Szkoła Podstawowa w Łubnie

III miejsce Piotr Knap – Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Maksymilian Solarz – Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Wyróżnienia

Dawid Sobolak – Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Amelia Galej – Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

Nikodem Potoczny – Szkoła Podstawowa w Łubnie

Nadia Gdyra – Naumowicz – Szkoła Podstawowa w Bachórzu

Franciszek Kijowski – Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Nagrody w tej kategorii wręczyli: ks. Prałat dr Norbert Podhorecki – Dziekan Dekanatu Dynowskiego i Pani Joanna Nieroda Dyrektor Wydziału Parku Naukowo – Technologicznego i Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

Kategoria II

SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY IV – VI

I miejsce Aleksandra Zabój – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Warze

Dina Taslaq – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

II miejsce Julia Słaby – Szkoła Podstawowa w Bachórzu

Aleksander Myćka – Szkoła Podstawowa w Łubnie

III miejsce Zuzanna Zajchowska – Szkoła Podstawowa w Łubnie

Gabriela Sieńko – Szkoła Podstawowa w Łubnie

Wyróżnienia

Malwina Galej – Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

Gabriela Koszelnik Szkoła Podstawowa w Bachórzu

Nagrody w tej kategorii wręczyli: Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie i Pan Jan KądziołkaKierownik Biura Handlowego i Zastępca Dyrektora ds. Handlowych w Przedsiębiorstwie Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo SA” w Rzeszowie.

SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY VII – VIII

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

I miejsce Kamila Sokolik i Natalia Wandas – Zespół Szkół Zawodowych

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Katarzyna Gibała – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

II miejsce Natalia Gierlach – Zespół Szkół Zawodowych

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Izabela Wrotniak – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

III miejsce Franciszek Mikoś – Zespół Szkół Zawodowych

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Marcelina Juras – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

Wyróżnienia

Karol Kufel – Zespół Szkół Zawodowych

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Aleksandra Gierula – Zespół Szkół Zawodowych

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Jagoda Martowicz – Szkoła Podstawowa w Dylągowej

Natalia Gierula – Szkoła Podstawowa w Łubnie

Joanna Szczepan – Szkoła Podstawowa w Ulanicy

Kinga Kmiotek – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie.