Konferencja podsumowująca projekt pn. "Relacje transgraniczne w rozwoju regionów"

Konferencja podsumowująca projekt pn. "Relacje transgraniczne w rozwoju regionów"

            W dniu 18 września 2021 r. w Hotelu Bristol w Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca  projekt pn. „Relacje transgraniczne w rozwoju regionów” – Border Relations Across Neighborhood Development PBU2/0798/18, z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Projekt jest realizowany we współpracy z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Użgorodzka Rejonowa Agencja Rozwoju” z Ukrainy. Jego wartość wynosi 58 110,00 €.

            W konferencji uczestniczyło 40 osób, m.in. delegacja z Ukrainy, którą reprezentowali  Volodymyr Khymynets Dyrektor Przedsiębiorstwa Komunalnego „Użgorodzka Rejonowa Agencja Rozwoju” oraz Anna Tsimbolynets Koordynator projektu. Konferencję rozpoczął Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski, witając zgromadzonych gości. Następnie głos zabrał Przemysław Grzebyk Kierownik Biura Projektów Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, który przedstawił cele projektu oraz zrealizowane działania projektowe. W ramach projektu zorganizowano wydarzenia promocyjne EXPO BRAND – 5 września 2021 r. w Błażowej i 11-12 września 2021 r. w Użgorodzie na Ukrainie. Podczas tych wydarzeń swoją twórczość zaprezentowali lokalni twórcy i rękodzielnicy, a zwiedzający mogli wziąć udziałw warsztatach z zakresu rękodzielnictwa artystycznego oraz obejrzeć prezentacje lokalnych twórców. W trakcie realizacji projektu powstał album promujący powiat rzeszowski oraz film promocyjny pokazujący obszary objęte projektem. W ramach projektu  zorganizowano kampanię promocyjną twórców rękodzieła i produktu lokalnego z obszaru powiatu rzeszowskiego. Powstała również Galeria Rękodzielników, zamieszczona na podstronie www projektu i zawierająca zdjęcia oraz opisy z prezentacją portfolio twórców rękodzieła z obszaru powiatu rzeszowskiego.

            Następnie głos zabrała Alicja Wosik-Majewska Kierownik Polskiego Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie.

W kolejnej części konferencji swoje wystąpienia mieli:

–  dr Mateusz Stopa SOLIDATA, Polska Wydział Mediów i Nauk Społecznych Uniwersytet w Stavanger, Norwegia

– Elżbieta Dudek-Młynarska, Kierownik Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie

– dr Krzysztof Szpara, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Odział w Rzeszowie

– dr Beata Gierczak-Korzeniowska, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Ekonomiki i Zarządzania

– Małgorzata Pociask, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.

 

            Na zakończenie odbył się panel dyskusyjny, w którym udział wzięli prelegenci konferencji oraz Sabina Mermer z Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dyskusja toczyła się wokół zagadnień związanych z realizacją projektu, trudnościami w jego realizacji, sukcesami projektu oraz wnioskami do kolejnych projektów.

                Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji.