Konferencja podsumowująca projekt ,,Wyjazdy zagraniczne młodzieży – szansą rozwoju szkoły”

Konferencja podsumowująca projekt ,,Wyjazdy zagraniczne młodzieży – szansą rozwoju szkoły”

Samorząd Powiatu Rzeszowskiego, jako organ prowadzący, czuje odpowiedzialność za powierzone nam szkoły i placówki oświatowe a celem nadrzędnym pozostaje dla nas dobro młodych ludzi, których chcemy wyposażyć w procesie dydaktycznym w niezbędną wiedzę, i kompetencję oraz przekazać im najlepsze wartości.        
W dniu 18.11.2021r. w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. odbyła się konferencja ,,Wyjazdy zagraniczne młodzieży – szansą rozwoju szkoły”. Konferencja była podsumowaniem projektu ,,Od wiedzy do praktyki’’, który realizowany był w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanym w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu z UE: 171 186,00 PLN.  W ramach projektu uczniowie i nauczyciele wyjechali do szkół partnerskich do Hiszpanii, była to doskonała okazja do zwiedzenia odległej od nas części Europy i zdobycie nowego doświadczenia. Wyjazd pomógł poznać organizację pracy szkół partnerskich. Młodzież miała możliwość uczestniczyć w życiu społecznym tych placówek charakteryzujących się dużą różnorodnością pod względem narodowościowym oraz poznać obce kultury.

W konferencji wzięli udział Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, Pan Stanisław Kula Radny Powiatu Rzeszowskiego, Pan Adam Kozak dyrektor Wydziału Społeczno- Oświatowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Pani Elżbieta Kubicka wicedyrektor Wydziału Społeczno- Oświatowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

Podczas konferencji referaty wygłosili:

  • Pan Jacek Adamowicz – główny specjalista Podkarpackiego Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie przedstawiciel Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na temat ,,Priorytety Komisji Europejskiej na lata 2021 – 2027 jako fundament przygotowanych projektów w ramach programu Erasmus+”;
  • Pani Anna Kolano wicedyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. koordynator projektu na temat ,,Współpraca zagraniczna szansą rozwoju szkoły  – projekt Od wiedzy do praktyki’’;
  • Nauczycielki Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. sprawujące opiekę nad młodzieżą w Hiszpanii podczas realizacji projektu: Pani Renata Kotula na temat ,,Impresje z projektu edukacyjnego realizowanego w Granadzie”, Pani Agnieszka Bałut na temat ,,Sewilla 2021- Dlaczego warto było pojechać?”;
  • Uczennice Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. uczestniczki projektu „Od wiedzy do praktyki”: Malena Majka na temat ,,Relacje z projektu edukacyjnego w Granadzie” oraz Magdalena Pustkowska na temat ,,Refleksje z pobytu w Hiszpanii – Sevilla”.