Zachęcamy do udziału w XXII. edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Pejzaże Podkarpacia”. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.zsz-dynow.net  lub za pośrednictwem sekretariatu szkoły (osoby odpowiedzialne: dyrektor p. Halina Cygan,  wicedyrektor p. Piotr Zdeb, p. Beata Irzyk – telefonicznie (16) 652 10 45  albo mailto:dynowzsz@poczta.onet.pl

 W przypadku zmian każda szkoła zostanie dodatkowo poinformowana.

Terminarz

  1. Opisane prace plastyczne, fotograficzne i informatyczne wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem rodzica/opiekun/ucznia należy przesłać lub podać organizatorom do 17.03.2022r. (czwartek) –liczy się data stempla pocztowego.
  1. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły www.zsz-dynow.net .
  1. Gala rozdania nagród, połączona z wręczeniem dyplomów i nagród uczestnikom we wszystkich kategoriach, odbędzie się 07.04.2022r. – czwartek (o ile pozwoli sytuacja sanitarna) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, 10.00.
  2. Jeżeli oficjalna gala nie dojdzie do skutku, nagrody dla laureatów, dyplomy dla opiekunów zostaną przekazane do szkół.